Billedet-viser-en-hånd-der-peger-på-en-virtuel-skærm-og-vælger-hovedemnet-foredrag-men-man-også-ser-underemner-som-for-eksempel-forebyg-stress-og-skab-trivsel-gennem-positiv-psykologi-eller-mental-robusthed-alt-omkring-fordrag-til-at-forebygge-og-haandtere-stress-hos-madarbejdere-eller-ledere

Få effektive redskaber mod stress med foredrag

 

Stress koster årligt samfundet ca. 5,5 mia. kr. Men også virksomheder oplever både direkte og indirekte tab. Kontakt os, hvis I vil vide,  hvad stress koster i jeres virksomhed.

Med et foredrag får i en grundlæggende viden om stress og dens natur, samt hvordan i bedst forebygger og håndterer den, når den alligevel er opstået. Her får i viden og inspiration til at omgås stress, så det ikke påvirker bundlinjen.

Kurser og workshops mod stress og for trivsel

Kurser og workshops ses på bundlinjen

 

Vi kan beregne, hvor meget din virksomhed gennemsnitligt taber på stress og give dig redskaberne til at undgå tabet.

På vores workshops og kurser får i en dybere viden om stress og de nyeste forskningsresultater. Vi arbejder i dybden med stressbehandling og -forebyggelse og med at skabe ægte trivsel ud fra videnskabeligt afprøvede redskaber fra positiv psykologi.

Coaching-mod-stress-og-for-trivsel-eller-som-professionel-sparring-ved-andre-udfordringer

Optimer medarbejdertrivsel gennem coaching

 

Professionel sparring kan vejlede og aflaste på alle niveauer, uanset udfordringerne.

I relation til stressbehandling er coaching den løsning, der hurtigst muligt bringer medarbejderen tilbage til arbejdet uden unødig lang sygemelding eller et brud med arbejdspladsen. Statistik viser, at hele 86% af de stressramte vender tilbage til eksisterende ansættelse ved hjælp af coaching.

 

Effektive redskaber til stressbehandling og -forebyggelse samt til at skabe trivsel hos medarbejderne

Undersøgelser viser, at næsten hver 10. medarbejder (2015) oplever stress på arbejdspladsen. Samlet set koster det samfundet omkring 5,5 mia. kr. årligt. Virksomheder belastes i form af nedsat arbejdsevne mens medarbejderen endnu er raskmeldt – f.eks. nedsat koncentrationsevne, hukommelse, kreativitet, samarbejdsevne mm. Dertil kommer omkostningerne til en eventuel sygemelding af ukendt varighed. F.eks. håndtering af sygmeldingen i form af papirarbejde og sygesamtaler, men også i tabt arbejdsfortjeneste, uddelegering af arbejdet til andre, vikaransættelse og øget pres på de raske kolleger.

 

Hvor mange penge bruger I på stress?

Ud fra statistikker og et gennemsnitligt, oplyst lønniveau kan vi beregne, hvor meget jeres virksomhed gennemsnitligt taber som følge af stressrelaterede elementer. Et uundværligt redskab, hvis I vil bevare kontrol over udviklingen. Interesseret? Kontakt os, og lad os aftale et uforpligtende kaffemøde, hvor vi ser på tallene, og eventuelle løsningsmuligheder indenfor jeres budget.

 

Vil I have en kort indføring i stress?

Når tiden tillader, tilbyder vi et gratis miniforedrag om stressens natur og konsekvenser af ca. en halv times varighed. Her får i en kort indføring i stressens psykologi og fysiologi, dens opståen, udvikling og konsekvenser. I får viden om, hvordan I opdager den og hvad I effektivt kan gøre ved den.

Damkjær Inspire

Stress coach & Foredragsholder

Med beregningen følger vores populære nyhedsbrev. 

Tilbud: Beregning af jeres Omkostning til Stress for kr. 999,- til en værdi kr. 2.975,-

 

BOS-modellen fortæller Jer, hvad stress årligt koster i jeres organisation ud fra enkelte nøgletal