COACHING VED STRESS

... hjælper til at finde den hurtigste vej tilbage til fuld kraft
Alle mennesker oplever stress i mindre eller større grad. Stress er hjernens og kroppens naturlige reaktioner på fare og disse reaktioner kan være livsvigtige.

Stress kan være godt. Det er den, der redder vores liv, når vi finder os i en farlig situation, hvor vi skal reagere hurtigt. Og så er der den milde stress, der gør at vi kan stå på tæer og yde lidt ekstra. Men vi skal passe på ikke at blive stående på tæerne for længe. Eller leve et liv konstant på kanten, hvor stress udløses mange gange dagligt.

 

Hvorfor er reaktioner på langvarig stress så farlige?

 

Det er de, fordi vedvarende stress kan medføre en lang række uheldige psykiske og fysiske reaktioner som f.eks. træthed, søvnbesvær- og forstyrrelser, glemsomhed, koncentrationsbesvær, eksem, sygdomsforværring, mave- og tarmproblemer, uforklarlige smerter, aggressiv adfærd, tankemylder, uro i kroppen, irritabilitet, indre modstand, tendens til tårer mm. Listen er lang og alvorlig.

Men det er ikke kun det …

Alle stress reaktioner tærer en lille smule på vores krop. Det kan kroppen godt klare, så længe der ikke er for mange. Men når vi kommer ud i vedvarende stress, så når kroppen ikke at nedbryde stress hormonerne. Og så sætter stress reaktionerne sig for alvor i krop og psyke. Arbejdsevnen bliver kompromitteret i en grad,der påvirker indsatsen ud over tolerancetærsklen.

 

Og hvad kan vi så gøre ved det?

 

Vi giver hjælp til selvhjælp og arbejder med såvel de fysiske som de psykologiske dele af stress. Hvordan man kan forebygge, håndtere og behandle stress.

Et lille behandlingsforløb for let stress indebærer typisk 7-10 sessioner fordelt over ca. 2½-3 måneder. Forløbet er passende for let stressede personer, der i høj grad kan arbejde selvstændigt og analytisk med de tildelte opgaver og materiale. Afhængig af klientens indsats kan der hurtigt spores fremskridt. Efter et endt forløb vil personen være rustet med forståelige og tilgængelige redskaber til selv at forebygge og håndtere eventuel fremtidig stress.

Et fuldt stressforløb vil være relevant for de fleste stressede, da de her følges gennemøvelser og materiale ud fra deres personlige udgangspunkt. Også her er det klienten, der udfører selve arbejdet, men der er tale om en håndholdt og styret indsats der er optimal i forhold til en stresset hjernes udfordringer. Forløbet består af et opstartsmøde af 90 minutters varighed og i alt 14 møder af 60 minutters varighed. Møderne fordeles over ét år, men stærkest koncentration i starten, hvor den håndholdte indsats er essentiel.

Tag stress alvorligt – start med at give os et ring.