Foredrag

Forebyggelse og håndtering af stress samt trivsel gennem positiv psykologi
Billede-af-stresset-mand-mellem-stakke-af-papir-som-symbol-for-de-foredrag-vi-laver-til-at-forebygge-og-haandtere-stress
Billede-af-en-hjerne-blaa-i-blaa-og-med-teksten-trivsel-med-posítiv-psykologi-som-symbol-for-de-foredrag-vi-holder-om-at-skabe-trivsel-gennem-professionelle-redskaber-fra-positiv-psykologi
Billede-af-fire-mennesker-der-lytter-til-foredrag-om-at-skabe-mental-robusthed-og-med-teksten-mental-robusthed-hen-over-som-symbol-for-de-foredrag-vi-holder-om-at-skabe-mental-robusthed-med-professionelle-redskaber-fra-positiv-psykologi

Forebyg stress

Et foredrag om stress indholder grundlæggene viden om stress, da viden ofte er med til at forebygge i sig selv. Vi vil inddrage stress symptomer, årsager og behandlings muligheder. Efterfølgende er ledere og medarbejdere klædt på til at være opmærksomme på stress i dens opståen og klar til at håndtere den og holde den under kontrol.

Skab trivsel med positiv psykologi

I dette foredrag får I en indføring i den nyeste forskning og viden om, hvordan gennemtestede redskaber fra positiv psykologi kan skabe mere kreativitet, løsningsorientering, motivation og engagement. I får enkelte, konkrete øvelser, der kan løfte medarbejdernes trivsel og beskytte mod fremtidig stress.

Mental robusthed

Specielt med henblik på jobcentre har vi udviklet både et enkeltstående foredrag og en kursusrække under emnet “MENTAL ROBUSTHED og EMPOWERMENT til ledige”. Både kursus og foredrag bygger på positiv psykologi og på, hvordan positive følelser kan løfte de ledige og lette adgangen til arbejdsmarkedet.

 

Foredrag om stress og trivsel

Med en kvalitetsbevidst, forebyggende indsats kan megen stress helt undgås. Stress er stadig relativ tabu belagt for mange mennesker, og specielt starten af en dialog omkring stress på arbejdspladsen kan være yderst vanskelig. Både for den ramte og for lederen.

Med foredrag om stress kan de eventuelt stress ramte medarbejdere få redskaberne til selv at arbejde med og håndtere deres egen stress. Derudover vil alle være rustet med et kendskab, der gør dem i stand til bedre at se stress hos deres kolleger. Optimalt indbygges der elementer om håndtering af stress, for de der allerede måtte være ramt.

Ønsker I at arbejde mere i dybden, tilbyder vi også kurser omkring stress og trivsel. Til direkte stress ramte tilbyder vi personlig coaching.

 

Book en halv times introduktion til stress og/eller trivsel og hvordan i skaber en mental robust arbejdsplads

Vores gratis miniforedrag vælges ud fra jeres situation og behov; f.eks.:

Forebyggende indsats, hvor vi kan informere om stress og faresignaler, kollegial og ledelsesmæssig opbakning, hvordan stress tages i opløbet, at skabe trivsel gennem positivitet eller andet relevant.

Håndterende indsats, hvor vi oplyser om den hurtigste vej ud af stress,  håndtering af sygemelding og genoptagelse af arbejde, eller andet relevant i forhold til jeres virksomhed.