Vil du vide, hvad stress koster i din virksomhed?

Og dermed sætte konkrete tal på, hvor meget I kan og vil investere i trivsel på arbejdspladsen?

Så læs her om vores nye, effektive beregningsmodel … BOS-modellen.

Modellen er en statistisk model – altså bygget på statistiske tal om sygdom og effektivitet i forhold til stress – men overført til virkelighedens verden.

Når vi har indtastet enkelte nøgletal for jeres virksomhed i vores beregningsmodel får vi håndgribelige tal for:

  • De årlige omkostninger til den stressrelaterede sygdom på jeres arbejdsplads – både til
    • erkendt stress, og
    • ekstra sygedage der kaldes noget andet, men reelt skyldes stress
  • Årlige omkostninger i form af effektivitetstabet grundet stress

Er det relevant for din virksomhed?

Så kom forbi på en kop kaffe, en beregning og måske en lille snak om, hvilken indsats der kunne være relevant for jer, for at skabe trivsel i stedet for stress. Ring på 4292 0044 eller skriv på LD@damkjaerinspire.dk og aftal tid. Du kan også hente inspiration til indsatsen omkring stress og trivsel ved at læse om vores foredrag, eller workshops og kurser.

Hvor kommer tallene fra?

Der er lavet utallige undersøgelser af stressrelateret sygdom, rangerende fra undersøgelser på klasseværelsesniveau til store internationale undersøgelser med mange tusind respondenter.

I vores beregningsmodel støtter vi os op ad nogle af de største og statistisk mest valide internationale undersøgelser. Vi overfører relevante forholdstal til danske forhold gennem data fra Danmarks Statistik, Finansforbundet og Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Ud fra disse store undersøgelser kan vi estimere, hvor stor en del af virksomhedens samlede sygdom der skyldes stressrelateret sygdom. Vi kan desuden estimere, hvor stort et effektivitetstab der opstår som følge af stressede medarbejderes effektivitetsnedgang forud for eventuel sygemelding.

Ud fra de givne beregninger kan vi opstille et forslag til fremtidig handlingsplan til forebyggelse og håndtering af stress, eller til at fremme trivsel på arbejdspladsen gennem anvendt positiv psykologi.

Hvad kan ikke indregnes?

Virksomheder og omkostningsstrukturer er vidt forskellige, og vi har derfor udeladt nogle omkostninger, der svinger meget fra virksomhed til virksomhed. F.eks. omkostninger til administration af sygemeldinger, sygesamtaler, eventuel vikardækning og eventuel ekstra belastning af kolleger, der skal overtage den sygemeldtes arbejdsopgaver.

Erstatning af medarbejdere er heller ikke medregnet, da der er stor forskel på, om det er hyldeopfylderen eller finansdirektøren der skal erstattes. Gennemsnitligt koster udskiftning af en medarbejder ca. 160.000,- kr. For nøglemedarbejdere ses eksempler der langt overgår det tal.

Ved at sætte ind overfor stress, og bevidst arbejde for at skabe trivsel, kan vi reducere risikoen for at skulle erstatte en medarbejder pga. stress. Statistisk set bibeholder ca. 86% af stressramte tilknytningen til deres arbejdsplads, når de får støtte under forløbet, f.eks. i form af et coachingforløb. Til sammenligning ligger tallet for ubehandlet stressramte på ca. 24%.

Men nok om tal …

Hvis du er interesseret i at få din egen beregning, så lad os høre fra dig på 4292 0044 eller LD@damkjaerinspire.dk

Med venlig hilsen

Lene Damkjær