INDIVIDUEL COACHING - støtte til livets små og store udfordringer

INDIVIDUEL COACHING

Virksomheden kan vælge at give én eller flere medarbejder sparring og støtte i form af individuel coaching af kortere eller længere varighed. Der kan både være tale om ledere og medarbejdere, der står overfor en udfordring der kræver støtte  eller som oplever ubalancer, ineffektivitet, manglende motivation eller andet, der påvirker deres arbejdsindsats.

I individuel coaching arbejder vi med de emner, der påvirker arbejdslivet, livskvalitet og personlige udvikling. Som mennesker er vi alle så komplekse, at ubalance i den ene del af livet også vil påvirke den anden del – f.eks. privat- og arbejdsliv. I de virksomhedsfinansierede coachingforløb fokuserer vi primært på arbejdsrelaterede udfordringer, men vil inddrage andre emner, hvis de er essentielle for et optimalt udbytte og balance i arbejdslivet.

Eksempler på behandlede emner:

  • Motivation: Medarbejderen har svært ved at føle sig motiveret og engageret
  • Vanskeligheder med at få startet på motion, rygestop, kostomlægning, efteruddannelse, parterapi eller noget helt andet
  • Vedligeholdelse af motivation når man løber tør for viljestyrke
  • Årsager til selv sabotage
  • Svært ved at træffe beslutninger
  • … og endnu sværere ved at holde fast i beslutninger
  • Afklaring af værdier i forhold til arbejdspladsen og balance eller accept
  • Overvindelse af dårlige vaner

Ingen problemer eller udfordringer er for store eller for små til at de fortjener at de bliver løst. Individuel coaching finder den hurtigste vej.

Vi tilbyder et mindre forløb bestående af 3 møder af 70 minutter, men længere forløb kan naturligvis aftales. I virksomheder, hvor den menneskelige ressource er den primære produktionsressource tilbyder vi desuden supervision – altså regelmæssige, forebyggende eller behandlende samtaler, der skal sikre medarbejdernes fortsatte stabile trivsel.

Kontakt os for et uforpligtende kaffemøde for at finde den optimale løsning til dine medarbejdere.