Mental robusthed med positiv psykologi

Blaa-baggrund-med-hvid-tekst-der-laeses-i-virksomheder-hvilket-refererer-til-det-kursus-der-tilbydes-til-virksomheeder-i-at-skabe-mental-robusthed-og-sundhed-gennem-redskaber-fra-positiv-psykologi

Positiv psykologi har redskaberne til at skabe trivsel

Siden 1980’erne har man i positiv psykologi forsket i, hvordan positive tanker og følelser påvirker os mentalt og fysisk. Gennem et utal af videnskabelige holdbare undersøgelser er der påvist en lang række områder, hvor positive tanker og følelser skaber trivsel, balance og vækst. F.eks. styrket immunforsvar med færre sygedage og senere aldersbetingede funktionsnedsættelser til følge, styrkede sociale kompetencer og styrkede kognitive processer, som øget koncentrationsevne, hukommelse, kreativitet og spændvidde for løsningsmuligheder.

Vi tilbyder et kursus over 6 mødegange hvor medarbejderne får viden og trænes i at skabe deres egne positive tanker og følelser. Vi inddrager det virksomhedsnære perspektiv for at få en forstærket effekt med større medarbejdertilfredshed og stigende daglig arbejdsglæde til følge. Kurset indebærer en skjult forebyggelse af stress men sætter medarbejdernes velvære og trivsel i fokus.

 

Kurset indeholder f.eks.:

 • Viden om den nyeste forskning indenfor positiv psykologi
 • Viden om, hvordan positive følelser kan styre vore liv
 • Viden om, hvordan vi som mennesker er kodet til at opleve flere negative følelser end nødvendigt, og hvordan vi undgår fælden
 • Viden om og øvelser til at fremme aktiviteter som giver energi og overskud
 • Konkret testredskab til løbende at måle individuel positivitet
 • Metoder til at reducere negative følelser
 • Metoder til at dyrke positive følelser
 • Viden om og øvelser til at fremme dine sociale kompetencer og skabe et støttende netværk
Blaa-baggrund-med-hvid-tekst-der-laeses-som-jobcentertilbud-hvilket-refererer-til-det-kursus-der-tilbydes-til-jobcentre-som-tilbud-til-ledige-borgere-i-at-skabe-mental-robusthed-og-sundhed-gennem-redskaber-fra-positiv-psykologi

Mental robusthed og empowerment til ledige

I Australien og England arbejdes der med at opbygge ledige gennem redskaber fra positiv psykologi. Det gør de, fordi mennesker der har det godt, er mere effektive, produktive og behagelige at omgås – og dermed har lettere adgang til arbejdsmarkedet.

Vi har skræddersyet et kursus over 6 mødegange med henblik på at styrke ledige borgeres motivation i jobsøgningen og styrke deres kognitive processer, så de er bedre rustet til at gennemgå ledighed og udfordringerne i jobsøgning.

Som indledning eller som et alternativ til en kursusrække kan vi holde et foredrag om emnet.

 

Deltagerene får:

 • Introduktion til viden om hjernen og mulighed for at omkode sin egen hjerne
 • Viden om, hvorfor positive følelser er så vigtige for vores trivsel
 • Viden om, hvordan vi typisk spænder ben for os selv
 • Formaliseret test til løbende at måle personligt positivitetsniveau
 • Øvelser til selv at arbejde med at dyrke flere positive følelser
 • Øvelser til udvidelse af løsningsperspektiv for ledighed
 • Viden og øvelser indenfor identifikation og udvidelse af personligt netværk
 • Basisviden om stress, forebyggelse og håndtering

 

Stress er ofte en udfordring for ledige og kurset virker indirekte som forebyggelse mod stress.

Kursustilbud