MENTAL ROBUSTHED

Skab mental robusthed og empowerment gennem positiv psykologi

Få mentalt robuste medarbejdere

I Australien og England arbejdes der med at opbygge ledige gennem redskaber fra positiv psykologi. Det gør de, fordi mennesker der har det godt, er mere effektive, produktive og dejlige at omgås – og dermed har lettere adgang til arbejdsmarkedet.

De samme redskaber giver også ansatte medarbejdere et psykisk løft, der medfører øget mental robusthed.

Foredraget tager afsæt i nyeste forskning indenfor positiv psykologi – læren om, hvordan de positive følelser indvirker på vores liv og hvordan vi kan dyrke dem.

Forskning har vist, at vi med en bevidst indsats kan omkode vores hjerne til at opleve flere af de positive følelser, som giver trivsel. Forskningen har påvist, at gode følelser udvider vores øjeblikkelige bevidsthed. Dermed bliver vi bedre til at huske, koncentrere os, være kreative, være åbne og se flere løsningsmuligheder. Alt sammen kvaliteter som enhver medarbejder kan have gavn af og ledelsen gerne vil give dem.

Mental robusthed og empowerment for ledige

Vi har skræddersyet et foredrag med henblik på at styrke ledige borgeres motivation i jobsøgningen og styrke deres kognitive processer, så de er bedre rustet til at gennemgå ledighed og udfordringerne i jobsøgning.

Som indledning eller som et alternativ til en kursusrække kan vi holde et foredrag om emnet. Deltagerne får:

  • Introduktion til viden om hjernen og mulighed for at omkode sin egen hjerne
  • Viden om, hvorfor positive følelser er så vigtige for vores trivsel
  • Viden om, hvordan vi typisk spænder ben for os selv
  • Formaliseret test til at måle egen positivitetsniveau
  • Øvelser til selv at arbejde med at dyrke flere positive følelser