Skal bekymringer styre dit liv?

Bekymrer du dig om, hvorvidt din idé er god nok? Om du kan skaffe nok kunder? Om du er god nok til ……? Hvad der vil ske hvis…..? Og hvordan det skal gå med børnene? Og ægtefællen? Eller chefen?Er det de samme tanker der kører rundt i hovedet, og som bliver ved med at stjæle din energi og gode humør.

Er dine tanker låst fast på bekymringer, så sæt dem fri

Så er det måske tid til at handle i stedet for at tænke videre. Så længe vi bliver ved med at ”spille den samme film” for vores indre øje og øre, så længe sker der ikke nogen udvikling. Hvis der skal ske noget, må du handle.

Vi bekymrer os alle sammen, nogle gange mere end andre. Nogle gange hænger vi så meget fast i vores bekymringer, at vi bruger så meget energi på dem, at vi saboterer vores egen succes.

Styr dine bekymringer:

Der findes forskellige øvelser, der virker effektiv mod bekymringer. Den følgende øvelse er nem, og den virker. Sæt tid af, koncentrer dig om øvelsen og skriv ned undervejs, så du kan vende tilbage til dine guldkorn. Svar på disse spørgsmål:

  1. Min bekymring er… Hvad er det egentlig jeg er bange for?
  2. Hvad er det værste der kan ske, som både er sandsynlig ogrealistisk?
  3. Hvilke muligheder har jeg for at minimere risikoen for at ”det værste” sker?
  4. Hvad kan og vil jeg konkret gøre for at mindske risikoen for at det værste sker?
  5. Gør det!

Sidder du med en meget stor udfordring kan det virke overvældende, og der kan være meget du skal handle på. Bliver det for meget, og resulterer i handlingslammelse, spørg da dig selv: ”Hvad er det mindste jeg kan gøre nu?” – og gør det!

Held og lykke.

Smil, smil,

Lene