Lene Damkjær

Direktør, Foredragsholder, Coach

og Konceptudvikler

UDDANNELSE

Cand. merc. i International afsætning

Life- og businesscoach

Stresscoach

Positiv psykologi

ERHVERVSERFARING

Jobcoach, Samfocus og Ungefocus

Projekteder, Superevent

Projektchef, SILO52

Salgs/marketingchef, Global Denmark

Kvalitets- og udviklingschef, Cab-Inn Denmark

Profilbillede-af-Lene-Damkjaer-på-opgave-i-Den-Sorte-Diamant-med-fokus-paa-forebyggelse-og-haandtering-af-stress

FOKUS PÅ KVALITET OG FORSKNINGSBASEREDE REDSKABER

Jeg har stor viden og interesse for hjernens funktionalitet, reaktions-mønstre og omkodningsmuligheder, samt om positiv psykologi – læren om, hvordan de positive følelser påvirker os mentalt og fysisk.

I udvikling og udvælgelse af nye redskaber bruges en analytisk, kritisk og grundig tilgang, der sikrer kvalitet og effektivitet.

KOMPETENCER

AFHOLDT EN RÆKKE FOREDRAG OG WORKSHOPS OM:

  • Positiv psykologi – personlig vej til trivsel
  • Stress – forebyggelse, afhjælpning og håndtering
  • Mental robusthed og empowerment til ledige
  • Hold motivationen i jobsøgning

COACHING

  • Personlig sparring vedr. stress (selvstændig virke siden 2012)
  • Personlig sparring og assistance for private: jobsøgning og kontakt til det offentlige
  • Personlig sparring vedr. personlige udfordringer

INDGANGSVINKEL

Fokus på videnskabelig indgangsvinkel, opdatering ift. nyeste forskningsresultater og udvælgelse af redskaber med bevist statistisk høj effektivitet

Med venlig hilsen

Lene Damkjær