Workshops og kurser

Forebyggelse og håndtering af stress, samt trivsel og mental robusthed gennem positiv psykologi
Workshops-i-forebyggelse-og-haandtering-af-stress-samt-at-skabe-trivsel-gennem-anerkendte-forskningsbaserede-redskaber-og-metoder

Workshops

På vores workshops arbejder vi hands-on med:

  • Grundlæggende viden om stress
  • Viden om, hvordan stress opstår
  • Grundlæggende viden om, hvordan stress undgås
  • Simple redskaber til at identificere stressfaktorer
  • Viden om håndtering af stress

Vi tilbyder 3 og 6-timers workshops med fokus på stress eller trivsel og mental robusthed

Billede-hvor-en-person-peger-på-en-virtuel-skaeerm-og-vaelger-emnet-kurser-der-her-er-kurser-i-forebyggelse-og-haandtering-af-stress-samt-at-skabe-trivsel-gennem-positiv-psykologi-for-virksomheder

Kurser

På kurser arbejder vi over en periode for optimal akkumuleret effekt med:

  • Viden om stress – hvordan den opstår og undgås
  • Redskaber til at identificere og eliminere de individuelle stressfaktorer
  • Individuelle værdiers indvirkning på stress
  • Strategi mod fremtidig stress

Kurser fokuserer enten på stress eller trivsel og mental robusthed

Billede-af-en-hjerne-med-tandhjul-som-symbol-for-at-vi-laver-workshops-og-kurser-der-skaber-mental-robusthed-med-positiv-positiv-psykologi-og-en-tekst-der-hedder-mental-robust-med-positiv-psykologi

Professionelle Redskaber

Med professionelle redskaber fra positiv psykologi skaber vi mental robusthed.

Herved styrkes deltagernes kognitive processer, som f.eks. øget koncentrationsevne, hukommelse, kreativitet og spændvidde for løsningsmuligheder.

Hertil kommer øget fysisk energi, sociale færdigheder og bedre immunforsvar. Til jobcentre tilbyder vi “Mental robusthed og empowerment til ledige”

Hvor kan I sætte ind?

Mange lever med snigende stress, uden at handle på den eller endda erkende, at der er tale om stress. Den stressede er ofte den sidste til at sætte ord på. Langvarig stress – erkendt eller ej – kan forårsage permanente skader på krop og hjerne. Det er derfor essentielt for virksomheder, hvor de menneskelige ressourcer er blandt de primære produktionsfaktorer, at forebygge og håndtere stress så tidligt som muligt. Derved undgås tab i form af stressede medarbejderes forringede kognitive processer som f.eks. hukommelse, koncentration og løsningsorientering, samt øget forekomst af sygedage og produktionsfejl.

Jo længere tid ansatte lever i stress, jo længere er de typisk om at komme tilbage på fuld kraft. Derfor er en tidlig og forebyggende indsats ekstra effektfuld/værdifuld.

Vil du vide, hvad stress gennemsnitligt koster jeres virksomhed, før du handler? Eller er du klar til at  tage hånd om problematikken nu? Så kontakt os for et uforpligtende kaffemøde eller et kort foredrag om stress og trivsel.