Workshops om stress, trivsel og mental robusthed

Lad os sammen vælge det fokus der passer til dine mål

Skab trivsel ved at opdage og takle hverdags stress 

3-TIMERS WORKSHOP OM STRESS OG HVORDAN DEN KAN FYLDE MINDRE I JERES HVERDAG

Stress er et irritationsmoment og kan være omkostningstung – både for den ramte og for virksomheden. Stress koster både i sygedage og i tabt arbejdsfortjeneste som resultat af faldende effektivitet og stigende fejlforekomst.

Ifølge Danmarks Statistik føler mere end hver 10 medarbejder sig dagligt ramt af stress. Samtidig møder stressramte medarbejdere uoplagt og ukoncentreret op på arbejde op til 60% flere gange end de ikke-stressede.

Vi har designet denne workshop til at ruste medarbejdere eller ledergrupper til at forstå stressens natur og hvordan de effektivt kan forebygge og håndtere hverdagens stress.

PÅ DENNE WORKSHOP FÅR DELTAGERNE:

 • En grundlæggende viden om stress og faresignaler, så stress kan genkendes tidligt i et forløb
 • Forståelse for stress signalerne
 • Redskaber til at identificere stress kilder
 • Anbefalinger til at håndtere stress
 • Viden om sammenhæng mellem stress og værdier
 • Viden om og redskaber til at skabe en positiv tankegang, der fremmer trivsel og work-life balance
 • Forebygge kommende stress

Fokus på stress, mental trivsel og engagement 

6-TIMERS WORKSHOP OM STRESS OG TRIVSEL, HVOR I FÅR ARBEJDET I DYBDEN, MED UDGANGSPUNKT I JERES EGEN SITUATION

Stress koster, og for at knække stresskurven kræves der viden, motivation og redskaber.

I denne workshops veksles der mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion. Desuden afprøvning af de aktuelle redskaber i mindre grupper, for at træne anvendelse af redskaberne til stressforebyggelse og stresshåndtering.

Ved arbejde med ledergrupper inddrages desuden emner som: lederens rolle før, under og efter stressrelateret sygemelding, samt støtte, opfølgning og plan for tilbagevenden.

PÅ DENNE WORKSHOP FÅR DELTAGERNE:

 • Grundig viden om stress og faresignaler, så stress kan genkendes tidligt i et forløb og alle ved, hvordan man skal reagere
 • Forståelse for stress signalerne og konsekvenser af dem
 • Redskaber til at identificere stress kilder
 • Anbefalinger til at håndtere stress
 • Viden om sammenhæng mellem stress og værdier
 • Anerkendte redskaber fra positiv psykologi til at fremme trivsel, work-life balance og arbejdsglæde
 • Redskaber til at forebygge og håndtere egen og medarbejderes stress